Autopojištění
Často kladené dotazy (FAQ)                                                                         


Platí pojištění vozu i v zahraničí?
Pojištění vozidla (povinné ručení a havarijní pojištění) je platné i v zahraničí.
Územní platnost povinného ručení je vyznačena na zelené kartě, konkrétně
na její čelní straně. Obecně jde o státy celé Evropy, asijskou část Ruska a
Turecka, Irán, Izrael, Maroko a Tunisko. Pro území Ázerbájdžánu, Kypru
a Srbska je její platnost omezená na určité části těchto zemí.
Územní platnost základního havarijního pojištění je stanovena v pojistných
podmínkách.

K čemu slouží GAP?
Běžně vám při zničení nebo ukradení ojetého vozidla zaplatíme jeho hodnotu
v době bezprostředně před pojistnou událostí. Pojištění GAP, nebo také
pojištění „Doplatek na nové (GAP)“, znamená, že vám dáme peníze na
nové. GAP lze sjednat pouze pro nová vozidla a platí dva roky od
začátku trvání pojištění.

Kde zjistím rozsah krytí mého havarijního pojištění?
Rozsah krytí havarijního pojištění máte uvedeno v pojistné smlouvě.
Další informace vám rádi poskytneme na dotaz.

Kam mám volat, když způsobím škodu?
Zavolejte nám na číslo +420 241 170 000 a vše vyřešíme.

Komu a do kdy musím nahlásit škodu?
Nahlásit ji musíte nám a to bez zbytečných odkladů. Využijte jeden formuláře
pro hlášení škody.

V jakém případě musím vyplnit společný záznam o dopravní nehodě?
Vyplňte ho raději vždy, pokud jsou u nehody aspoň dvě osoby. Výrazně nám
to všem může zjednodušit život při prokazování vašich nároků.

Jak se posuzován bonus za dosavadní bezeškodní průběh mého pojištění?
Výši pojistného mimo jiné ovlivňují Vaše dosavadní pojištění evidovaná v České
kanceláři 
pojistitelů (dále jen ČKP), čímž myslíme celkovou dobu trvání pojistných
smluv a dále 
škody, které se k nim vážou.


Konkrétní údaj o celkovém počtu měsíců trvání všech dosavadních smluv povinného ručení,
které jste měl jako pojistník evidované v ČKP od roku 2000 a celkový počet škod za
stejné období ke konkrétnímu druhu vozidla se dozvíte při sjednání povinného ručení.
Nebo v průběhu pojištění můžete aktuální stav zjistit dotazem na pojišťovnu (allianz.cz/napistenam)

Z důvodu dostupnosti těchto informací z ČKP jsme se rozhodli opustit původní systém bonus/malus,
který je již vzhledem k více než 20 leté historii přežitý a ne zcela dostatečně ohodnocoval rizikovost
klientů a přistoupit na „spravedlivější“ systém, který kromě délky předchozích pojištění a počtu
škod z těchto pojištění zohledňuje i rok vzniku poslední škody a počet a druh k pojistníkovi
v ČKP evidovaných vozidel. Každá z těchto sledovaných veličin je ohodnocena koeficientem,
které jsou vzájemně v rámci multiplikativního výpočtu pronásobeny s celou řadou dalších
segmentačních koeficientů a výsledkem je celkové roční pojistné.


Tento postup platí jak pro sjednání nového pojištění, tak je také uplatňován v rámci procesu
aktualizace smluv. Přechod na tento nový přístup vedl ve svém důsledku ke změně koncepce
produktu a není tak již možné zjednodušeně uvádět v pojistných podmínkách výši slevy/přirážky
za bonus/malus dle počtu měsíců bez nehody.


Tuto pasáž jsme proto z pojistných podmínek vypustili, bonus/malus se však automaticky promítá
do ceny produktu, kterou uvádíme jednou hodnotou jako výsledné pojistné za všechna pojistnou 
smlouvou sjednaná pojištění, přičemž bonus/malus se vztahuje jen na některá z nich. 

 


 

Pojištění Majetku

Často kladené dotazy (FAQ)            


 

Je nuté ukončit pojištění domácnosti v případě stěhování?
Ve smlouvě pojištění domácnosti lze změnit místo pojištění na základě      
sepsaného změnového formuláře s Vaším obchodním zástupcem.

Mohu změnit místo pojištění při získání čísla popisného po kolaudaci?
Změnu je nutné nahlásit písemnou formou s podpisem pojistníka. Žádost je  
možné zaslat elektronickou formou na e-mailovou adresu info@allianz.cz.
Případně poštou na adresu pojišťovny, případně navštívit jakoukoliv pobočku  
Allianz pojišťovny. 

Jakým způsobem je možné podat žádost o ukončení pojistné smlouvy?
Co je nutné doložit při ukončení pojistné smlouvy z důvodu prodeje nemovitosti?

Pojistnou smlouvu je možné ukončit pouze na základě podepsané písemné žádosti
pojistníka.
Žádost je možné zaslat elektronickou formou na e-mailovou adresu info@allianz.cz 
nebo poštou na adresu pojišťovny, případně navštívit jakoukoliv pobočku Allianz pojišťovny.
K výpovědi je nutné doložit kopii kupní smlouvy nebo výpis z katastru nemovitostí,
případně protokol o předání bytu.

 

                                                                 

   

Potřebujete poradit nebo sjednat pojištění?

Chcete mít jistotu, že máte smlouvu správně nastavenou?
Sjednejte si schůzku na pobočce. Proškolení pracovníci Vám rádi poradí.