Sjednejte si pojištění bytového domu přímo na pobočce pojišťovny Allianz Brno, OC Campus Square. Spočítejte si nejvýhodnější pojištění online!
 

Výhody pojištění bytového domu u Allianz

  • Pojištění se vždy sjednává individuálně. Je možné ho přizpůsobit přesně dle vašich požadavků.
  • Je možné pojistit i ztrátu nájemného.
  • naše asistenční služba je zdarma dostupná nonstop
  • možnost pojistit výkon vlastnictví bytového domu, tedy škody za které je odpovědný vlastník domu


Běžné škody hrazené z pojištění bytových domů jsou např. zatopený sklep, prasklé vodovodní potrubí, krupobitím poškozená střecha.
 

Zaplatíme Vám víc druhů škod, než kterákoli jiná pojišťovna.
V případě škody, která je mimo rozsah pojištění Exkluziv, ale je v pojištění jiné pojišťovny v ČR Vám takovou škodu pojišťovna Alianz uhradí.

Nyní nově hradíme i ztrátu nájemného.
Pokud se Váš byt v domě stane neobyvatelným z důvodu (např. požáru), pak Vám (jste-li majitel) uhradíme škodu vzniklou ztrátou nájemného.

Částečnou škodu na nemovitosti Vám uhradíme v cenách nových věcí. Bez ohledu na stáří a opotřebení stavby.

Pojištění odpovědnosti:

U Allianz je možno pojistit i škody, za které je odpovědný vlastník domu. Tzv. pojistit výkon vlastnictví bytového domu. Tohle pojištění se vztahuje na náhradu:
  • újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení
  • jiné újmy na jmění, ztráta na výdělku, ušlý zisk
  • škody na věci
Můžete si vybrat limit plnění 1 mil. Kč - 20 mil. Kč

- Na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou.
- Na náhradu dávek nemocenského pojištění vyplácených v ČR.
- Na náhradu soudních výloh proti neoprávněně vzneseným nárokům.


Všechny výhody pojištění bytových domů u Allianz Vám rádi představíme na pobočce Kamínky 3b, Brno - Nový Lískovec. Můžete se těšit na bezproblémové parkování a příjemné, profesionální jednání.

 

Vyberte si ze 3 variant pojištění bytových domů Allianz

  Normal Optimal Exkluziv
Požár; výbuch; imploze; úder blesku; pád letadla
Vichřice, krupobití; voda z vodovodního zařízení
Krádež vloupáním, loupež;
Povoděň, záplava; sesuv půdy, zemětřesení  
Tíha sněhu; pád předmětů  
Náraz vozidla; mráz; rozbití skla  
Rázová vlna nadzvukových letadel    
Znečištění kouřem; atmosférické srážky    
Voda z kanalizace; zkrat v elektromotorech    
Přepětí, podpětí; vandalismus; poškození fasády    
Chybná funkce sprinkleru; ztráta vody, ztráta nájemného    

Soubory ke stažení


Leták - bytové domy
ZIP soubor


Pojistné podmínky - trvale obývané objekty
PDF soubor

Potřebujete poradit nebo sjednat pojištění?

Chcete mít jistotu, že máte smlouvu správně nastavenou?
Sjednejte si schůzku na pobočce. Proškolení pracovníci Vám rádi poradí.