Co dělat v situaci, když nemůžete platit Vaše životní pojištění

V případě, že potřebujete ulevit rodinnému rozpočtu a zvažujete zrušit životní pojištění, tak něděláte dobře. Tímto ztratíte ochranu a také přijdete o spoustu peněz, které jste do životního pojištění vložili. Doporučujeme snížit na nějaký čas pojistné, případně přerušit jeho placení.

Zde je několik možností jak naložit s životní pojistkou, když nejsou peníze na její placení.
Můžete snížit výši pojistného.
V případě, že je pojistné nad Vaše aktuální finanční možnosti, můžete ho snížit.
Allianz Vám samozřejmně takovou možnost nabízí. Tento krok může být i dočasný, jakmile se dostanete ze špatné finanční situace, můžete pojistné a tím i Vaši ochranu opět zvýšit.

Změňte frekvenci placení pojistného.
Hodně klientů platí pojistné jednou ročně, protože tuto platbu pojišťovna Allianz zvýhodňuje. V případě, že na platbu nenašetříte, můžete si domluvit např. měsíční platbu vaší životní pojistky.

Můžete zrušit připojišťení.
Další možnost pokud potřebujete snížit platbu Vašeho životního pojištění je snížit nebo vyjmout některé připojištění. Například úrazové pojištění, hospitalizaci, závažné nemoci, dení odškodné úrazu.

Vyberte si čát naspořených peněz, tzv. částečný odkup.
U životního pojištění u kterého neuplatňujete daňové úlevy máte možnost vybrat část naspořených peněz. 


Převeďte smlouvu do splaceného stavu.
Vaše smlouva tím nezanikne, ovšem vaše pojistná ochrana se významně sníží a zároveň vám pojišťovna zruší připojištění.
Převedete-li smlouvu do splaceného stavu, nebudete hradit běžné pojistné, v důsledku toho zaniknou sjednaná připojištění, ale hlavní pojištění bude trvat nadále.

Pojistku zrušte jen v krajním případě.
Poslední, ale naprosto nevýhodnou, variantou pro klienta je, předčasné zrušení pojistné smlouvy. Klient často přichází o část vložených peněz a hlavně o pojistné krytí.

Předčasné ukončení pojistné smlouvy bývá většinou pro klienta nevýhodné, neboť životní pojištění je dlouhodobý produkt.
Tomu odpovídají i náklady spojené s pojištěním, které jsou zejména v moderních produktech životního pojištění uhrazovány v prvních letech pojištění.
Dále v prvních dvou letech pojištění ze zákona nevzniká nárok na odkupné.

Při předčasném zániku pojištění navíc musíte dodanit dříve uplatněné nezdanitelné pojistné na jeho soukromé životní pojištění.


V případě jakýchkoliv dozatů k Vaší aktuální pojistce můžete přijít na pobočku do Campusu. Proškolení odborníci na produkty Allianz Vám rádi kompetentně poradí.
Tagy:

Potřebujete poradit nebo sjednat pojištění?

Chcete mít jistotu, že máte smlouvu správně nastavenou?
Sjednejte si schůzku na pobočce. Proškolení pracovníci Vám rádi poradí.