Tříletá garance ceny u Allianz autopojištění

Poviné ručení a havarijní pojištění Allianz, tabulka slev.Od 1.4.2014 - Novinka v Allianz autopojištění platná pro povinné ručení i pro havarijní pojištění.

V případě sjednání povinného ručení nebo havarijního pojištění Vám Allianz garantuje stejnou cenu pro povinné ručení i pro havarijní pojištění po dobu 3 let.
Tímto zvýhodňujeme klienty s dlouholetým bezeškodným průběhem a nabízíme jim slevu na pojistném až 30% a zároveň garanci ceny pojistného.
Viz. slevová tabulka.

Klienti, kteří si sjednají povinné ručení ve variantě Exkluziv, získají současně i pojištění pro případ odcizení celého vozidla s limitem 100.00 Kč na 3 roky ZDARMA.
Ukončení pojištění sjednaného na dobu určitou 3 let:
V závislosti na důvodu pro zánik havarijního pojištění a povinného ručení bude při jejich předčasném ukončení uplatněna sankce (poplatek):

objektivní důvody – bez sankce
odcizení nebo zničení vozidla, výpověď pojištění po škodě, úmrtí pojistníka, trvalé vyřazení vozidla z evidence, výpověď do 2 měsíců od sjednání; při výpovědi dohodou rozhoduje o (ne)uplatnění sankce Allianz pojišťovna 

neobjektivnídůvody – uplatňuje se sankce 
dočasné vyřazení z evidence vozidel, prodej vozidla, storno pro neplacení 

Sankce při zániku pojištění z neobjektivních důvodů
25% z ročního pojistného při ukončení v 1. roce
20% z ročního pojistného při ukončení ve 2. roce
15% z ročního pojistného při ukončení ve 3. roce

Při zániku pojištění z důvodu oznámení změny vlastníka vozidla je pojistné navýšeno o tuto sankci, která bude pojistníkovi vrácena, pokud si do 1 měsíce od zániku pojištění sjedná u Allianz pojišťovny na jiné jím provozované vozidlo smlouvu rovněž na dobu určitou 3 let a za podmínky, že toto nové pojištění bude trvat déle než 3 měsíce.

V případě pojistné události (s výjimkou 1. škody ve variantě Exkluziv) bude zvažováno odeslání výpovědi pojistníkovi ve lhůtě 3 měsíce od oznámení pojistné události s možností zachování pojištění za podmínky jeho souhlasu s navýšením pojistného.

Ostatní podmínky a náležitosti Tříleté garance ceny:

Po uplynutí této doby je pojistná smlouva automaticky prolongována na dobu dalších 3let. Nové pojistné se klient dozví ve výročním dopise, pokud jej akceptuje, setrvává vnavazující „víceleté smlouvě“. Pro navazující smlouvu platí stejná pravidla jako pro předchozí pojistnou smlouvu.
Pojistník a provozovatel vozidla musí být po celou dobu trvání smlouvy osoby totožné.
Při sjednání pojistné smlouvy obdrží klient zelenou kartu na 1 rok. Na další roky ji zasíláme poštou.
Pojistnou smlouvu na dobu určitou 3 let nelze sjednat klientům s 2 a více škodami dle ČKP bez ohledu na počet bezeškodních měsíců

Přijďte se informovat na pobočku pojišťovny Allianz v OC Campus Square Brno.
Rádi Vám spočítáme kolik můžete ušetřit na pojistném za Vaše vozidlo.


 
Tagy:

Potřebujete poradit nebo sjednat pojištění?

Chcete mít jistotu, že máte smlouvu správně nastavenou?
Sjednejte si schůzku na pobočce. Proškolení pracovníci Vám rádi poradí.